Rekrutacja

Prowadzimy nabór na kierunek Technik Usług Kosmetycznych w roku szkolnym 2020/2021

Warunkiem rozpoczęcia nauki w szkole jest złożenie przez kandydata
w sekretariacie szkoły wymaganych dokumentów:
- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły)
- świadectwo ukończenia szkoły w oryginale
- 2 fotografie
Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

Uczeń zobowiązany jest do podjęcia nauki zgodnie z planem zajęć lekcyjnych.

Czesne można wpłacać na konto:
ING BŚ 44 1050 1416 1000 0022 9678 8876

Zapisy prowadzą sekretariaty szkoły:
Sekretariat: ul. Klonowa 53a , pok. 1, tel. 41/331 02 31, tel. kom. 666 854 666
Sekretariat: ul. Helenówek 2, pok. 4, tel. 41/366 02 53
Sekretariaty czynne w godzinach od 8.00 - 16.00.

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze szkoły, sprawdź warunki kształcenia.